Jesteś tutaj: Strona główna » RPO WM Działanie 8.1 "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP" realizowany w latach 2017 - 2018

RPO WM Działanie 8.1 "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP" realizowany w latach 2017 - 2018

 

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

realizuje projekt pt.

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (II)”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu jest:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim.

(do grup defaworyzowanych należą osoby: w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, o niskich kwalifikacjach zawodowych, kobiety)

W ramach projektu oferujemy osobom bezrobotnym, w wieku 30 lat i powyżej zarejestrowanym w PUP jako bezrobotne (należącym do I lub II profilu pomocy), następujące formy aktywizacji:

pośrednictwo pracy dla 150 osób (76 kobiet i 74 mężczyzn),

poradnictwo zawodowe dla 66 osób (33 kobiety i 33 mężczyzn),

staże dla 42 osoby (25 kobiet i 17 mężczyzn),

szkolenia dla 24 osób (7 kobiet i 17 mężczyzn),

wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla 13 osób (7 kobiet i 6 mężczyzn),

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 71 osób

(37 kobiet i 34 mężczyzn),

 

Czas realizacji projektu 01.01.2017 r. - 31.12.2018 r.

Wartość projektu 2 352 533,41 zł w tym wkład EFS 1 882 026,73 zł

 

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu uzyskasz w siedzibie

Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie

ul. Drzymały 30 (wejście C)

tel. (022) 7702020

www.puppruszkow.pl

 

Liczba wyświetleń: 963
Rejestr zmian
Autor: Dorota Palczewska
Opublikował(a): Dorota Palczewska (2017-04-24 15:09:12)
Zredagował(a): Dorota Palczewska (2017-04-24 15:09:52)