Jesteś tutaj: Strona główna » RPO WM Działanie 8.1 "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP" realizowany w latach 2015 - 2016

RPO WM Działanie 8.1 "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP" realizowany w latach 2015 - 2016

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

realizuje projekt pt.

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (I)”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu jest:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim.

(do grup defaworyzowanych należą osoby: po 50 r.ż, długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne,o niskich kwalifikacjach zawodowych, kobiety)

 

W ramach projektu oferujemy osobom bezrobotnym, w wieku 30 lat i powyżej zarejestrowanym w PUP jako bezrobotne (należącym do I lub II profilu pomocy), następujące formy aktywizacji:

poradnictwo zawodowe dla 146 osób,

pośrednictwo pracy dla 60 osób,

staże dla 30 osób,

szkolenia dla 30 osób,

prace interwencyjne dla 6 osób,

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 80 osób.

 

Czas realizacji projektu 01.01.2015 r. - 31.12.2016 r.

 

Wartość projektu 2 005 400,00 zł w tym wkład EFS 1 604 400,00 zł

 

 

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu uzyskasz w siedzibie

Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie

ul. Drzymały 30 (wejście C)

tel. (022) 7702020

www.puppruszkow.pl

Liczba wyświetleń: 1662
Rejestr zmian
Autor: Dorota Palczewska
Opublikował(a): Dorota Palczewska (2015-11-13 10:13:24)
Zredagował(a): Dorota Palczewska (2017-04-24 15:07:59)