Jesteś tutaj: Strona główna » Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nowelizacją z dnia 14.03.2014 r.

(Dz. U. z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.) w miejsce Powiatowych Rad Zatrudnienia wprowadziła Powiatowe Rady Rynku Pracy.

Powiatowe rady rynku pracy są organami opiniodawczo-doradczymi starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Do zakresu działania powiatowych rad rynku pracy należy w szczególności:

- inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,

- ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,

- wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie.

Powiatowe rady rynku pracy opiniują:

- celowość realizacji programów specjalnych,

- proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych,

- celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (o którym mowa w art. 62a ww. ustawy).

 

W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy

o Trójstronnej Komisji, społeczno-zawodowych organizacji rolników oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

 

Kadencja rad rynku pracy trwa 4 lata.

 

W obecnej kadencji (2015 r. – 2019 r.) w skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą następujące osoby:

- Waldemar Gajewski, przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej,

- Jerzy Gwardys, przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,

- Adam Janczewski, przedstawiciel Stowarzyszenia Forum Gospodarcze Pruszkowa,

- Bogumiła Konopka, przedstawicielka Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji

  Rolniczych,

- Andrzej Królikowski, przedstawiciel miasta Pruszków,

- Renata Pawłowska, przedstawicielka Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza,

- Anna Stępniak, przedstawicielka NSZZ „Solidarność”.

 

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx wzór wniosku PRRP 2015-08-03 19.51kB POBIERZ
Dokument procedura wydawania opinii WRRP 2015-12-30 27.5kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 2343
Rejestr zmian
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:34:51)
Zredagował(a): Agnieszka Sołtysiak (2015-12-30 11:23:39)