Jesteś tutaj: Strona główna
ARCHIWUM STRONY: Stan treści i plików z dnia: 2018-05-24 15:29:55

Kontakt do urzędu pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY

 05-800 PRUSZKÓW

UL. DRZYMAŁY 30 (wejście C)

 

TEL.: 22 770-20-20

 FAX.: 22 770-20-21

E-MAIL: sekretariat@puppruszkow.pl

 

NIP: 534-11-09-982

 Regon: 010054301

PKD: 8413Z

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie informuje, że przetwarza dane osobowe klientów tutejszego Urzędu, zgromadzone
w zbiorach danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów:

 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  (Dz. U 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego
  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
 • Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764)
 • Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1778 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
  (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm)
 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046)

Oraz przepisów wykonawczych do powyższych ustaw.

Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie
przy ul. Drzymały 30. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub na wniosek.

Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych osobowych przetwarzanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie, przysługuje zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r., poz.922) prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, na zasadach i w zakresie opisanych w art. 32-35 wyżej przywołanej ustawy.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 14737
Rejestr zmian
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:31:57)
Zredagował(a): Katarzyna Gwiazda (2017-10-09 11:54:53)