Jesteś tutaj: Strona główna
ARCHIWUM STRONY: Stan treści i plików z dnia: 2016-09-19 10:31:41

Kontakt do urzędu pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY

 05-800 PRUSZKÓW

UL. DRZYMAŁY 30 (wejście C)

 

TEL.: 22 770-20-20

 FAX.: 22 770-20-21

E-MAIL: sekretariat@puppruszkow.pl

 

NIP: 534-11-09-982

 Regon: 010054301

PKD: 8413Z

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie informuje, że przetwarza dane osobowe klientów tutejszego Urzędu, zgromadzone w zbiorach danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów:

 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  (Dz. U 2016 r., poz. 645 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego
  (Dz. U. z 2016, poz. 23 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  (Dz. U. z 2016 r., poz.599)
 • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
  (Dz. U. z 2015 r., poz.2058)
 • Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
  (Dz. U. z 2016 r., poz. 963 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późń. zm.)
 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
  (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.)
 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

Oraz przepisów wykonawczych do powyższych ustaw.

Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30.

Dane mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub na wniosek.

Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych osobowych przetwarzanym
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie, przysługuje zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) prawo
do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, na zasadach i w zakresie opisanych
w art. 32-35 wyżej przywołanej ustawy.

 

Liczba wyświetleń: 3678
Rejestr zmian
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:31:57)
Zredagował(a): Katarzyna Gwiazda (2016-09-19 10:29:25)